رویکرد های میان رشته ای

رویکرد های میان رشته ای رویکردهای رفتاری ،شناختی روان کاوی و پدیدار شناختی هم سطح یکدیگرند یعنی همه متکی بر مفاهیم و اصول روان شناختی هستند، اما دیدگاه زیست شناختی با این رویکردها متفاوت است از بین جالبترین رویکردهای میان رشته ای چهار رویکرد را مطرح میکنیم با گرایشهای زیست ... ادامه مطلب

رویکرد پدیدار شناختی (phenomenological)

برخلاف رویکردهایی که قبلاً بررسی کردیم رویکرد پدیدارشناختی تقریباً به طور انحصاری به تجربه های شخصی (subjective) توجه دارد. این رویکرد با تجارب شخص از رویدادها یعنی با پدیدارشناسی فرد سروکار دارد و رویکردی برخاسته از واکنش پدیدارشناسان به خصلت بسیار ماشین انگارانه ی (mechanistic) سایر دیدگاهها در روان شناسی ... ادامه مطلب

تاثیر روانشناسی رنگ بر رفتار انسان

یکی از موضوعات جذاب در روانشناسی، روانشناسی رنگ است. رنگ‌ها تاثیر قابل توجهی بر روحیه و احساسات ما دارند. در این مقاله به بررسی تاثیر رنگ‌ها بر رفتار انسان خواهیم پرداخت. مقدمه روانشناسی رنگ یکی از زیرشاخه‌های روانشناسی است که به بررسی تاثیر رنگ‌ها بر رفتار و احساسات انسان می‌پردازد. ... ادامه مطلب