تاثیر روانشناسی رنگ بر رفتار انسان

یکی از موضوعات جذاب در روانشناسی، روانشناسی رنگ است. رنگ‌ها تاثیر قابل توجهی بر روحیه و احساسات ما دارند. در این مقاله به بررسی تاثیر رنگ‌ها بر رفتار انسان خواهیم پرداخت. مقدمه روانشناسی رنگ یکی از زیرشاخه‌های روانشناسی است که به بررسی تاثیر رنگ‌ها بر رفتار و احساسات انسان می‌پردازد. ... ادامه مطلب