ورزش و تناسب اندام

ورود به این بخش

تغذیه و رژیم غذایی

ورود به این بخش

بدن و فیزیولوژیک

ورود به این بخش

روح و روان

ورود به این بخش

در این بخش ما چه فعالیتی انجام میدهیم ؟

خدمات بخش ورزش و تغذیه

 • برنامه ورزشی حرفه ای
 • سلامت جسمی
 • سلامت روحی
 • ورزش منظم
 • مراقبت از پوست و مو
 • خواب کافی
 • استراحت و تفریح
 • روابط اجتماعی سالم
 • مدیریت استرس
 • درمان اختلالات خوردن
 • برنامه غذایی حرفه ای
 • درمان اختلالات خواب
 • درمان اختلالات شخصیتی
 • افزایش رضایتمندی عمومی

خدمات آنلاین بخش ورزش و تغذیه

روانشناسی سلامت، کلید بهترین نسخه از خودتان است!

سلامت جسمی و روحی دو جنبه‌ی مهم زندگی انسان هستند که بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، ورزش منظم و تغذیه‌ی سالم برای حفظ سلامت جسمی و روحی ضروری هستند،مراقبت صحیح از پوست و مو، زیبایی و سلامت را به ارمغان می‌آورد.

 مشاوره اولیه روانشناسی آنلاین

جهت مشاوره آنلاین با هوش مصنوعی مرکز مشاوره روانشناسی میلاد موضوع خود را بنویسید.

آخرین  مطالب بخش ورزش و تغذیه

به زندگی عمیق‌تر نگاه کنید، آگاهانه زندگی کنید.

رمزگردانی حسی

رمزگردانی حسی
هر دستگاه حسی باید ابتدا انرژی فیزیکی ویژه خود را به نحوی به علائم الکتریکی تبدیل کند تا این علائم بتوانند نهایتاً به مغز راه یابد. این فرایند را تبدیل نیرو نامیده اند عمل تبدیل نیرو توسط یاخته های ویژه ی اندام حسی به نام گیرنده انجام میگیرد
ادامه مطلب

«احساس»

فرایندهای حسی نقش اصلی خصوصیات چهره این است که به ما امکان میدهد جهان را حس کنیم. فرایند تبدیل انرژی فیزیکی به انرژی الکتروشیمیایی، نیروگردانی است. در واقع نیروگردانی پتانسیل عملی ایجاد میکند که اطلاعات مربوط به محرک را به وسیله دستگاه عصبی به مغز میفرستد. اطلاعات پس از رسیدن به مغز به ناحیه مشخص در قشر مغز منتقل میشوند و مغز از طریق ادراک به احساس معنا میدهد. … ادامه مطلب

هویت جنسی و نقش آموزی جنسیتی

هویت جنسی و نقش آموزی جنسیتی
هویت جنسیتی داشتن تصور روشنی از خود به عنوان مذکر یا مؤنث بودن است.
نقش آموزی جنسیتی کسب آن دسته از ویژگیهایی است که فرهنگ جامعه مورد نظر در مورد زنان و مردان میسازد.
ادامه مطلب

وراثت و رفتار

وراثت و رفتار
ژنتیکه روشی برای وراثت شناسی است.
رشته وراثت شناسی رفتاری: رشته ای است مرکب از روشهای وراثت شناسی در روان شناسی که در بررسی شیوه ی به ارث رسیدن ویژگی های رفتاری به کار میرود.
ادامه مطلب

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه غده های درون ریز
عملکرد دستگاه غده درون ریز کندتر از دستگاه عصبی است که به صورت غیر مستقیم و به کمک مواد شیمیایی به نام هورمون بر مجموعه فعالیتهای سلول ها در سراسر بدن تأثیر میگذارد و هورمونها را به داخل خون میریزد دستگاه غدد درون ریز در کنترل هیپوتالاموس است.
ادامه مطلب

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار
دستگاه خود مختار غده های درون ریز ماهیچه های ،صاف قلب و عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می کند دستگاه عصبی خود مختار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اثرات متضاد دارند.
ادامه مطلب

ناقرینگی های مغز

ناقرینگی های مغز
نیمکره چپ تقریباً همواره بزرگتر از نیمکره راست است. در نیمکره راست رشته های عصبی در از فراوان ترند حال آنکه در نیمکره چپ رشته های بسیار گوناه فراوان تر است … ادامه مطلب

مناطق قشر مخ

Unveiling the Enigmatic World of Brain Lobes: A Fascinating Insight into the Cortex’s Regions”

Our latest WordPress post, “مناطق قشر مخ,” dives deep into the pivotal features, advantages, and distinctive qualities of these cerebral structures. We unravel the secrets of the human brain, exploring the numerous lobes that make it unique. Discover how each lobe contributes to our cognition, perception, and behavior, shedding light on the intricate workings of our minds. Join us on this captivating journey of knowledge as we unlock the mysteries of “مناطق قشر مخ” and gain a greater appreciation for the wonders within us. Exploring the Intricate Layers of the Mind’s Cortex: Discover the Fascinating World of ‘مناطق قشر مغز’ on WordPress”
Step into the realm of ‘مناطق قشر مغز’ with our captivating WordPress post. Delve deep into the fundamental structures of the brain’s cortex, unraveling its pivotal features, advantages, and distinctive qualities. Explore how these intricate regions shape our perception, cognition, and intricate human experiences. With vivid illustrations and insightful explanations, enhance your understanding of the brain’s cortex like never before. Don’t miss this fascinating journey into the depths of the mind – a truly enlightening and enriching experience awaits you! … ادامه مطلب

دستگاه عصبی مرکزی

The WordPress post “دستگاه عصبی مرکزی” explores the central nervous system, highlighting its key features, advantages, and unique qualities. This informative piece delves into the intricate workings of the central nervous system, explaining its crucial role in transmitting signals throughout the body. Discover the remarkable benefits of having a well-functioning central nervous system, including enhanced coordination, quick reflexes, and efficient communication between various body parts. Gain valuable insights into the distinctive qualities of the central nervous system, such as its ability to adapt and learn, making it a fundamental component of our overall well-being. Delve into this captivating WordPress post to unravel the mysteries of the intricate “دستگاه عصبی مرکزی” and its significance in our daily lives. … ادامه مطلب

خصوصیات دستگاه عصبی

Unveiling the Marvel of the Nervous System: Exploring its Key Attributes, Benefits, and Unique Characteristics”

Discover the incredible world of the nervous system in our latest WordPress post, “خصوصیات دستگاه عصبی”. Dive into its pivotal features, including its intricate network of neurons and their remarkable ability to transmit messages throughout the body. Gain insights into the advantages this complex system offers, from controlling bodily functions to facilitating communication between body and mind. Delve into its distinctive qualities, such as adaptability and plasticity, which enable us to learn, grow, and adapt to our environment. Embark on this captivating journey to unravel the secrets of the remarkable nervous system and witness its extraordinary contributions to our everyday lives. … ادامه مطلب

متخصصان با تجربه درهر زمینه و گرایشی

در صورتی که هوش مصنوعی جوابگوی نیاز های شما نبود، نوبت آنلاین رزرو کنید.

صفحه اینستاگرام ما

سفری جذاب به دنیای ما در اینستاگرام!

رسیدگی در کمترین زمان ممکن

بهترین کلینیک با بیش از 15 سال تجربه

99+کارشناس متخصص
37+سال تجربه
18kمشتری راضی

رزرو نوبت آنلاین

متخصصان کلینیک میلاد تقریبا همه تخصص ها و ویژگی ها را پوشش می دهند.

  نظرات  مراجعه کنندگان

  هدف ما بهبود سلامت روانی و فراهـم آوردن پشتـیبانی و جهت دهی کامل شماست.

  سارا جعفری
  دانشجو
  من از خدمات روانشناسی بالینی و سلامت مرکز روانشناسی میلاد بسیار راضی هستم. دکتر معتمدی، روانشناس مرکز، بسیار دلسوز و باتجربه بودند و توانستند به من کمک کنند تا مشکلات روانی خودم را حل کنم. من به همه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند توصیه می کنم که از خدمات این مرکز استفاده کنند.

  من سال گذشته در کنکور سراسری شرکت کردم و نتیجه خوبی نگرفتم. بسیار ناراحت و ناامید شده بودم. به دنبال مرکز مشاوره تحصیلی بودم تا بتوانم با این شرایط کنار بیایم. یکی از دوستانم مرکز مشاوره تحصیلی مرکز روانشناسی میلاد را به من معرفی کرد.

  امیر اکبری
  تاجر و بازرگان
  من از خدمات مرکز روانشناسی میلاد در زمینه روان درمانی بسیار راضی هستم. دکتر معتمدی، روانشناس مرکز، بسیار حرفه ای و کاربلد هستند و توانستند به من کمک کنند تا با مشکلات زندگی ام کنار بیایم. من به همه کسانی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند توصیه می کنم که از خدمات این مرکز استفاده کنند.
  مریم اکبری
  معلم
  من صاحب فرزند شدم. اما با مشکلات زیادی در فرزندپروری مواجه شدم. به دنبال مرکز مشاوره کودک بودم تا بتوانم با این مشکلات کنار بیایم. یکی از آشنایانم مرکز مشاوره کودک مرکز روانشناسی میلاد را به من معرفی کرد.
  آیدا رجبی
  معلم

  من چند سال پیش به دلیل مشکلات کاری و خانوادگی دچار استرس و اضطراب شدید شده بودم. به دنبال مرکز روانشناسی مناسبی بودم تا بتوانم با این مشکلات کنار بیایم. یکی از دوستانم مرکز روانشناسی میلاد را به من معرفی کرد.

  در اولین جلسه با دکتر معتمدی، متوجه شدم که ایشان بسیار حرفه ای و کاربلد هستند. دکتر معتمدی با روش های درمانی خود توانستند به من کمک کنند تا استرس و اضطرابم را کنترل کنم و با مشکلات زندگی ام کنار بیایم.

  من از خدمات مرکز روانشناسی میلاد بسیار راضی هستم و به همه کسانی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند توصیه می کنم که از خدمات این مرکز استفاده کنند.