مدیتیشن آرامش بخش موفقیت

برای خرید فایل کامل این محصول بر روی این بخش کلیک کنید. برای خرید فایل کامل این محصول بر روی این بخش کلیک کنید. مانترا om یکی از مقدس ترین و قدرتمندترین مانتراهای هندو و بودایی است. این مانترا از سه صدای “آ”، “اوم” و “م” تشکیل شده است که … ادامه مطلب

تقویت و درمان چاکراها

چاکراها مراکز انرژی در بدن انسان هستند که در امتداد ستون فقرات قرار دارند. هر چاکرا با یک رنگ، یک اندام، یک احساس و یک ویژگی خاص مرتبط است.
ادامه مطلب

هفت چاکرا و انرژی درمانی

چاکرا ها مراکز انرژی در بدن انسان هستند که در امتداد ستون فقرات قرار دارند. هر چاکرا با یک رنگ، یک اندام، یک احساس و یک ویژگی خاص مرتبط است.
هفت چاکرا و انرژی درمانی. … ادامه مطلب

مانترای اوم شانتی

مانتراى شانتى چيست ؟ “شانتی” یکی از مانتراهای اصلی است که در مدیتیشن برای هماهنگی روح و بدن استفاده می شود. در آموزه های هندو، همراه با مانترا “Om” به بكار مى رود .«شانتی» دعایی است که می‌توان از آن در مدیتیشن به روش‌های مختلفی استفاده کرد: می‌تواند مانند یک … ادامه مطلب