پشتیبانی

psychologymilad@gmail.com

آدرس

تهران، دماوند، خیابان دانشگاه ، ساختمان میلاد

نمایش تاریخ

تاریخ امروز

1- از خودتان صادق باشید و پاسخ‌های واقعی خود را ارائه دهید.
2- به سوالات به دقت فکر کنید و پاسخ‌های خود را با توجه به ترجیحات و رفتارهای واقعی خود انتخاب کنید.
3- اگر در مورد پاسخ به یک سوال مردد هستید، به دنبال پاسخی باشید که بیشتر شبیه شماست.