انواع رشته های روان شناسی عبارت اند از:

1 روان شناسی آزمایشی روان شناسی تجربی روان شناسی با گرایش پژوهشی در زمینه مطالعه ی آزمایشگاهی اصول روان شناختی حاکم بر رفتار انسان و جانداران رده های پایین تر را مطالعه میکند.

2 روان شناسی آموزشگاهی روان شناس متخصصی که در استخدام یک آموزشگاه با منطقه آموزشی است و وظایفی نظیر آزمون کردن، راهنمایی و پژوهش را بر عهده دارد.

3 روان شناسی اجتماعی روان شناسی که با مطالعه تعامل اجتماعی و شیوه های اثرگذاری افراد بر یکدیگر سر و کار دارد.
4 روان شناسی بالینی روان شناسی که معمولاً دارای درجه دکتری است و در زمینه ی تشخیص و درمان مشکلات هیجانی و رفتاری و اختلالهای روانی تخصص دارد.

5 روان شناسی پرورشی روان شناسی تربیتی روان شناسی که گرایش پژوهش او متمرکز بر کاربرد اصول روان شناسی در حوزه آموزش و پرورش
کودکان و بزرگسالان در مؤسسات آموزشی است.
6 روان شناسی رشد روان شناسی که گرایش پژوهشی او متمرکز بر مطالعه تغییراتی است که در نتیجه رشد و نمو جاندار حاصل میشود به ویژه روابطی که بین رفتار قبلی و رفتار بعدی جاندار وجود دارد.

7 روان شناسی شخصیت این رشته از روانشناسی با طبقه بندی افراد در زمینه مطالعه تفاوتهای فردی آنان سر و کار دارد. این حوزه تخصصی تا حدودی با کار روان شناسان رشد و روان شناسان اجتماعی همپوشی دارد.

8 روان شناسی فیزیولوژیک رشته ای از روان شناسی است که با مطالعه رابطه بین کارکردهای فیزیولوژیک و رفتار سر و کار دارد.

۹ روان شناسی مشاوره ای رشته ای از روان شناسی که معمولاً درجه دکتری در آن وجود دارد و به حل و فصل آن دسته از مشکلات و مسائل فردی می پردازد که بیماری شناخته نمیشوند؛ مثلاً مسائل تحصیلی اجتماعی و حرفه ای دانش اموزان و دانشجویان

10 روان شناسی مهندسی رشته ای از روان شناسی که با مطالعه رابطه انسان با ماشین سر و کار دارد و به عنوان مثال در پی آن است که ماشینها به گونه ای طراحی شوند که خطای آدمی به حداقل برسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *