رشد شخصیتی و اجتماعی

Personality and social development


رشد شخصیتی و اجتماعی
خصوصیات شخصیتی وابسته به خلق را خلق و خو نامیده اند بسیاری از تفاوتهای خلق و خو فطری .هستند پژوهشی در مورد خلق و خو انجام شد که در آن سه سنخ گسترده خلق و خو تعریف شد تازه سازگار میشدند.

۱- گروه ملایم ۴۰ درصد آزمودنی ها کودکانی سرزنده و شاداب بودند برنامه های منظمی برای خوابیدن و غذا خوردن داشتند و به راحتی با موقعیتهای -۲- گروه دشوار ( ۱۰ درصد آزمودنیها کودکانی تحریک پذیر بودند برنامه های منطقی برای خوابیدن و غذا خوردن نداشتند و واکنش تند و شدید منفی در برابر موقعیت های تازه نشان میدادند ۳- گروه کند (۱۵) درصد آزمودنیها کودکانی که سطح فعالیتشان پایین بود، از موقعیتهای جدید تا حدودی پرهیز میکردند و در مقایسه با گروه ملایم به زمان بیشتری برای سازگاری با موقعیتهای جدید نیاز داشتند. بقیه کودکان در حد متوسط بودند ۳۵) درصد آزمودنیها پژوهشگران بر این نکته تأکید دارند که پیوستگی و ناپیوستگی خلق و خو تابع تعامل بین ژنوتیپ خصوصیات ارثی کودک و محیط است به ویژه آنها معتقدند که کلید رشد سالم میزان هماهنگی بین خلق و خوی کودک و محیط خانواده است.

رفتار اجتماعی

کودک معمولی در دو ماهگی با دیدن چهره ی مادر یا پدر خود لبخند میزند این واقعیت که لبخند زدن در نوزادان نابینا همزمان با کودکان برخوردار از بینایی آغاز میشود دلالت بر فطری بودن لبخند است؛ زمان شروع لبخند زدن را بیشتر رشد و تکامل زیستی تعیین میکند تا شرایط پرورشی نوباوگان در سه و چهار ماهگی افراد آشنای خانواده را میشناسند و آنها را بر دیگران ترجیح میدهند. کودک در رویارویی با غریبه ها و چهره های نا آشنا مضطرب میشود ) تا ۱۲ ماهگی که به آن غریبی کردن می.گویند این ترس به دلیل رشد ظرفیت حافظه ظهور میکند و توسط رشد خود پیروی در کودک کاهش مییابد کودکان یک ساله تا حدود زیادی متکی به مراقبت بزرگسالان هستند. نکته :۱۰ اضطراب جدایی بین ۱۴ تا ۱۸ ماهگی به اوج خود میرسد.

دلبستگی

تمایل کودک به برقراری نوعی رابطه ی نزدیک با افرادی معین و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد دلبستگی نامیده می.شود جان بالبی، متخصص

روان کاوی تحقیقاتی را در زمینه ی دلبستگی انجام داده است نظریه او تلفیقی از مفاهیم روانکاوی کردارشناسی و روان شناسی شناختی است. طبق نظریه دلبستگی ناتوانی کودک در برقراری پیوند دلبستگی استوار با یک یا چند تن در سالهای اولیه زندگی با ناتوانی او در برقراری روابط فردی نزدیک در دوره بزرگسالی، ارتباط دارد.

سنجش دلبستگی

مری اینس ورث یکی از همکاران بالبی موقعیتی به نام موقعیت ناآشنا» را جهت سنجش استواری دلبستگی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه ابداع کرد. بر اساس آزمایش وی سه دسته اصلی دلبستگی تعیین شد آزمایش شامل سلسله رویدادهای زیر است:

۱- مادر و کودک وارد اتاق آزمایش می.شوند مادر کودک را در محوطه ی پر از اسباب بازی روی کف اتاق قرار میدهد و سپس در انتهای دیگر اتاق مینشیند.

2- زنی غربه وارد اتاق میشود یک دقیقه آرام مینشیند دقیقه ای با مادر گفتگو میکند و سپس میکوشد کودک را به بازی با یک اسباب بازی سرگرم کند.

3- مادر بی سر و صدا از اتاق بیرون میرود اگر کودک ناراحتی نشان ندهد غریبه ساکت مینشیند و اگر ناراحتی نشان دهد غریبه سعی میکند او را آرام کند.

۴- مادر به اتاق بر میگردد و کودک را به بازی مشغول میکند غریبه هم بی سر و صدا از اتاق بیرون میرود.

۵- مادر دوباره اتاق را ترک میکند و این بار کودک در اتاق تنها می ماند. غریبه بر میگردد اگر کودک ناراحت باشد ۶- غریبه سعی میکند او را آرام کند.

۷- مادر بر میگردد و غریبه از اتاق بیرون میرود.

سنجش دلبستگی

۱دلبستگی ایمن (تا ۶۵ درصد کودکان)

صرف نظر از اینکه کودک به هنگام رفتن مادر از اتاق آشفته شود یا نه زمانی در طبقه بندی ایمن قرار می گیرد که هنگام بازگشت مادر به اتاق با او تعامل کند.

الف) بعضی کودکان از فاصله ی دور یا نگاهی نشان میدهند که متوجه بازگشت مادر شدهاند و همچنان مشغول بازی با اسباب بازی ها می مانند. ب برخی دیگر خواهان تماس بدنی با مادر میشوند ج) عده ای هم در سراسر جلسه ی ارزیابی فقط به مادر توجه دارند و هنگامی که مادر از اتاق میرود پریشانی شدیدی نشان میدهند. این کودکان در بزرگسالی به عنوان افرادی رهبر و کنجکاو در پی حل مسائل هستند و از دیگران به راحتی کمک میگیرند.

۲- دلبستگی ناایمن اجتنابی (۲۰ درصد کودکان): این شیرخوارگان در مراحل بازگشت مادر آشکارا از تعامل با او پرهیز میکنند بعضی از آنها مادر را تقریباً به کلی نادیده می گیرند و برخی هم در جهت تعامل و هم در جهت اجتناب از تعامل با او واکنشهایی نشان میدهند. شیرخواران اجتنابی هنگام حضور مادر در اتاق توجه کمی به او دارند و هنگامی که مادر از اتاق بیرون میرود غالبا پریشانی نشان نمی دهند و اگر هم پریشانی نشان دهند غریبه نیز همانند مادر میتواند به آسانی آنها را آرام کند.

دلبسته ی نا ایمن دوسوگرا (۱۰ درصد کودکان) شیرخوارانی به عنوان دوسوگرا طبقه بندی میشوند که در رویدادهای بازگشت مادر در برابر او به مقاومت دست میزنند. آنان در آن واحد هم در جستجوی برقراری ارتباط جسمانی با مادر هستند و هم از آن پرهیز می کنند. برای مثال ابتدا گریه می کنند تا مادر آنها را بغل کند، اما پس از بغل شدن با عصبانیت پیچ و تاب میخورند تا از آغوش مادر دربیایند. برخی هم رفتار منفعلانه دارند، به این

معنی که وقتی مادر باز میگردد با گریه کردن او را به خود فرامی خوانند ولی سینه خیز به سوی او نمیروند وقتی هم مادر به سوی آن ها می رود. در برابرش مقاومت نشان میدهند.

۴گروه آشفته: در این دسته کودکان رفتارهای متناقض نشان میدهند؛ برای مثال به مادر نزدیک میشوند در حالی که سعی دارند به او نگاه نکنند یا به او نزدیک میشوند و سپس رفتار اجتنابی همراه با منگی نشان میدهند یا پس از آرام شدن به ناگهان گریه سر می دهند بعضی از آنان هم گمگشته، فاقد احساس یا افسرده به نظر میآیند (۱۰) تا ۱۵ درصد کودکان

نکته ۱۱: گروه آشفته باثبات ترین نوع دلبستگی را دارند که آن را به بزرگسالی نیز انتقال میدهند.

نکته ۱۲: محققان اعتقاد دارند که نوع برخورد مادران بستگی به ایجاد نوع دلبستگی دارد پاسخ دهی حساس مراقب به نیازهای کودک شیرخوار منجر به دلبستگی ایمن میشود.

در مورد دلبستگی ،ناایمن مادران بیشتر بر اساس تمایلات یا حالات خلقی خود و نه بر مبنای علائم دریافتی از کودک پاسخ میدهند. مادران کودکان دلبسته ،اجتنابی فرزندان خود را به اندازه ی مادران شیرخواران دلبسته ی ایمن در آغوش میگیرند ولی به نظر نمیرسد که از تماس بدنی با فرزندان خود به اندازه ی مادران کودکان دلبسته ایمن لذت ببرند و حتی گاهی رفتار طرد کننده دارند به ویژه وقتی کودک آشفته است و بیش از هر شرایط دیگری نیاز به تسلی دارد از تماس بدنی با او پرهیز میکنند این مادران رفتاری انعطاف ناپذیر و وسواسی دارند و غالباً نه بر اساس پاسخدهی به کودک بلکه طبق فرمولهای کتاب از کودک مراقبت میکنند مادران کودکان دلبسته ،دوسوگرا رویه همسانی در مراقبت از کودکان ندارند گاه در پاسخدهی به کودک بسیار حساس اند و گاه توجهی به وی ندارند و در مواقعی نیز رفتارشان مخل و مزاحم فعالیتهای کودک است اینها مثل مادران اجتنابی نیستند که خیلی زیاد یا خیلی کم با کودکان ارتباط داشته باشند، بلکه مشکلشان این است که شیوه و زمان تعامل آنها با نیازهای کودک همخوان نیست.

مثال : دلبستگی به عنوان یک رفتار اجتماعی (۱) خاص کودک انسان است.

ناشی از وابستگی به مادر به عنوان منبع تغذیه است.

(۳) اساس برقراری رابطه با دیگران در سالهای بعدی زندگی است. (۴) در طول سالهای نخست زندگی کودک تغییر چندانی نمی کند. پاسخ گزینه «۲» تمایل کودک به برقراری نوع رابطه نزدیک با افرادی معین و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد دلبستگی نامیده می شود. بچه های انواع دیگر جانداران این دلبستگی را به شیوه های متفاوت آشکار می سازند به نظر میرسد ،الگوی دلبستگی ،اولیه با نحوه کنار آمدن کودک با تجربه های چند سال بعد نیز ارتباط دارد.


 

Unleashing Personal Character and Social Growth: A Comprehensive Guide

Embark on a fascinating exploration of the intricacies of  (Personality and Social Growth). In this thought-provoking post, we delve into the depths of this subject, uncovering its unique and captivating features, the benefits it offers, and the immense value it brings to individuals and societies alike.

Brace yourself for an enlightening journey as we navigate through the intricacies of understanding the human personality and its crucial relationship with social growth.

The Unique Features of

. 1-A Comprehensive Analysis: This post meticulously examines the multifaceted aspects of personality and social growth, leaving no stone unturned. It takes you on a captivating exploration, unravelling both the psychological and sociological dimensions.

2. Insightful Case Studies: Immerse yourself in riveting case studies that illustrate real-life scenarios, highlighting the impact of personality traits on social interactions and personal development. These examples provide a relatable context, reinforcing the significance of understanding the connection between personality and social growth.

3. Practical Tools and Strategies: Gain access to practical tools and strategies that empower individuals to nurture their own personality development while fostering positive social interactions. Discover actionable steps that can help you unleash your potential and contribute to a thriving society.

4. Interdisciplinary Approach: This post seamlessly combines insights from psychology, sociology, and other relevant fields, creating a cohesive and comprehensive analysis. By integrating multiple perspectives, it enables a holistic understanding of the intricacies involved in both personal and social growth.

The Benefits:

1. Self-Discovery and Awareness: Exploring the relationship between personality and social growth provides individuals with a deeper understanding of themselves, their strengths, and areas for growth. This self-awareness empowers individuals to make informed decisions, leading to personal fulfillment and meaningful connections within their communities.

2. Improved Interpersonal Skills: By unraveling the complexities of social interactions and their connection to personality, this post equips readers with the knowledge and skills to navigate various social contexts with confidence and grace. Effective communication, empathy, and understanding become foundations for building successful relationships.

3. Enhanced Societal Contributions: Understanding the critical role personality plays in social growth not only benefits individuals but also enables them to make positive contributions to their communities. By nurturing their own personal development, individuals become catalysts for positive change, driving collective progress in society.

The Value:

The value of ” lies in its ability to transform individuals and societies. Through this post, we aim to inspire and empower readers to unlock their true potential, foster harmonious social relationships, and actively contribute to the betterment of the world around them.

So, join us on this transformative journey as we unravel the mysteries of personality and social growth. Prepare to gain invaluable insights, acquire practical tools, and emerge equipped to create a life of purpose, connection, and positive impact!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *